Space Rangers 2

Tên thay thế: Space Rangers 2
Như những người sáng tạo của dự án là công ty nổi tiếng Elemental Games. Ở các nước phương Tây, nó được biết đến như một trò chơi Space Rangers 2.

Để được chính xác, bạn sẽ đi du lịch trong 3300god. Trong đó:

Điều này sẽ giúp tạo ấn tượng chính xác nhất.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa