Silent Hunter 5

Tên thay thế: Silent Hunter 5

Yêu cầu hệ thống:

Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 3. 0g GHz

RAM: 2GB

Video: 256 MB

Disk Space: 10 GB

 

Chơi cũng