Shank 2

Tên thay thế: Shank 2

Yêu cầu hệ thống:

Bộ xử lý: Intel Pentium 4 @ 2. 4 GHz / AMD Athlon XP 2600 +

RAM: 1. 5 GB

Video: 256 MB

Disk Space: 1. 5 GB

Chân 2 trò chơi là rất năng động và đòi hỏi kỹ năng và phản ứng đáng kể.

Gameplay

Shank 2, đó là niềm vui để chơi và nhiệt thành, như cốt truyện xoay quanh nhân vật chính. Tất cả những có thể được hưởng đứng, ngồi, hoặc nhảy.

Sứ mệnh

Shank 2, bạn có thể chơi mãi mãi, không may, được giới hạn chỉ tám nhiệm vụ.

Máu và hành động

Các trò chơi được vẽ rất nhiều màu sắc và trực quan hấp dẫn.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa