Shadowrun Returns

Tên thay thế: Shadowrun Returns

Khi bạn đã tràn mong muốn chơi game, bạn có thể chuyển sang tìm kiếm các trang web mà bạn có thể tải về các trò chơi Shadowrun Returns. Để làm điều này, bạn cần JavaScript trên máy tính của bạn chỉ có một số phần mềm cần thiết. Hack, ăn cắp thông tin, tiết lộ hệ thống cửa - đó là tùy thuộc vào tất cả những gì được kết nối với Ma trận. Trong thời gian gần đây bạn vì nó không phải là may mắn trong cuộc sống, nhưng sau đó bạn nhận được một lá thư từ một người bạn cũ đã chết và yêu cầu giúp đỡ trong việc tìm kiếm kẻ giết người của mình. Âm nhạc đi kèm là một chút ảm đạm, tuy nhiên không phân tâm từ những điều chính.

Sau khi đọc xem xét có thể xem video và Shadowrun Returns có thể bắt đầu trò chơi.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa