Resident Evil 3

Tên thay thế: Resident Evil 3

Game Resident Evil 3 là một trò chơi video máy tính thú vị, đó là sự tiếp nối của Resident Evil 2. Trò chơi này đã được phát triển cho bàn giao tiếp đầu tiên, và sau đó đến các nền tảng khác.

Game Resident Evil 3, bạn có thể tải về từ trang web chính của trò chơi, nhưng trước đó bạn sẽ cần phải nộp đơn xin. Tải về Resident Evil 3 chỉ có thể sử dụng cho người lớn, tức là là

Bạn cũng có cơ hội duy nhất để xem xét về các trò chơi Resident Evil 3 video trên youtube.

Trong Resident Evil 3 trò chơi bạn có thể chơi, nếu máy tính của bạn có công suất không dưới quy định:

  • Jill Valentine là nhân vật nữ chính của trò chơi và nhóm tham gia "Alpha", trong đó đề cập đến đội cảnh sát «S.
  • Mikhail Victor - nhân vật này đã bị thương nặng trong các trò chơi, cũng như một sự hy sinh cho sự cứu rỗi của nhân vật chính từ Nemesis.
  • Dario Rosso - đó là nhân vật không may bị mất con gái yêu quý của mình, nỗi đau của mình gần như đưa đến điên cuồng.
  •  

    Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa