RAGE: Chiến dịch bản

Tên thay thế: RAGE: Chiến dịch bản

Bộ xử lý: Core 2 Duo / Athlon 64 X2 2 GHz

RAM: 2GB

Video Card: GeForce 8800/Radeon HD 4200

Disk Space: 25 GB

Nội dung

Họ sẽ phải xây dựng lại nền văn minh của con người sau khi xảy ra thảm họa. Vài năm sau đó, bụi lắng xuống và Arkdwellers chọn trên bề mặt để tái xây dựng nền văn minh thế giới. Đó là vào thời điểm này trò chơi Reydzh mở ra cho chúng ta như đối với các nhân vật chính của câu chuyện.

Stalker

Rage, một trò chơi mà thu rác đồng cỏ là một trong những huấn luyện thú vị nhất và cần thiết.

Handyman

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa