CARS dự án

Tên thay thế: CARS dự án
Kars dự án - một cách tiếp cận khác thường để các dân tộc tiêu chuẩn. Các đặc tính cơ bản và sự khác biệt của trò chơi, chúng tôi sẽ thảo luận dưới đây. CARS dự án máy sản xuất với sự hỗ trợ của nhiều quen thuộc Kickstarter. Tuy nhiên, không giống như sau này, người tham gia máy tính có thể không chỉ tài trợ cho giai đoạn chính, "văn phòng", mà còn tham gia tích cực trong việc hình thành lối chơi, sự phát triển của đồ họa cơ bản và các yếu tố âm thanh. Tất cả điều này có thể prodelyvat chỉ trên diễn đàn WMD kín. Bằng cách này, CARS dự án của chúng tôi và không thể nói về tất cả các thành viên tham gia WMD-cộng đồng nhận được lên đến 70%lợi nhuận từ bản được bán ra của trò chơi. Nó đã giúp thoát khỏi sự kiềm chế của dự án, phần khó chịu nhất của các cầu thủ.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa