Lĩnh vực

Tên thay thế: Lĩnh vực
Phong cảnh tươi sáng dễ chịu cho mắt. Thông tin chi tiết về họ, bạn có thể học chỉ mới bắt đầu chơi trong dự án. Trước khi bạn Polemo trực tuyến - một game nhập vai rất tốt, thực hiện trong các truyền thống tốt nhất của thể loại MMORPG. Trò chơi là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, đừng sợ - trong trò chơi này, quá trình đăng ký được đơn giản hóa đến mức tối thiểu. Ở giai đoạn này sẽ là cần thiết để wa Polemo trực tuyến chọn lớp anh hùng liên kết của bạn. Cho đến nay, các lựa chọn có sẵn cho người chơi một số lớp học: Olympians - các nhân vật, "làm việc" trên Zeus. Admetus - cấp dưới của Aida. Aegeon - phục vụ biển và đại dương thần Poseidon. Trong tương lai nó sẽ có thể mang lại những thành quả tích cực.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa