Need for Speed: Undercover

Tên thay thế: Need for Speed: Undercover

Tải về Need for Speed: Undercover, bạn có thể tự do đến các trang web cung cấp truy cập này, hoặc bạn có thể tải về NFS Undercover sau khi thực hiện một trò chơi trên trang web chính thức.

Trong một trò chơi thú vị Cần for Speed: Undercover cũng là một chiếc xe tiền thưởng, nhưng bạn sẽ có được khi nhập mật khẩu bí mật.

Sau khi làm việc trong lĩnh vực này bạn sẽ có một công việc mới, bản chất của nó cũng giống như trong lần đầu tiên, nhưng nó sẽ mang bạn đến một khu vực mới. Bạn cũng có thể cải thiện chiếc xe của bạn mình, kiếm tiền để sửa chữa trong cuộc đua.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa