Trường Hải quân

Tên thay thế: Trường Hàng Hải
Chơi nó, bạn sẽ nhận được trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nơi mà bạn sẽ cần phải chiến đấu chống lại các hạm đội đối phương.

NavyField trực tuyến là đầy đủ của một loạt các thẻ, điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào người mà bạn đang chiến đấu.

 

Chơi cũng