Lumarnia trực tuyến

Tên thay thế: Lumarnia trực tuyến
Lumarnia trình duyệt trò chơi trực tuyến được thực hiện theo phong cách của tưởng tượng. Sự kiện được hiển thị trong Lumarnia trực tuyến ảnh hưởng đến thời Trung Cổ. Trong trường hợp có một cuộc xung đột lâu dài giữa nhân dân hai nước. Chọn giới tính của anh hùng; Lấy một đoạn ngắn trong các trò chơi, bởi vì như một sự phong phú về màu sắc, cơ hội để cạnh tranh và trau dồi tốc độ phản ứng bạn sẽ không thấy bất cứ nơi nào khác!
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa