Left 4 Dead 2

Tên thay thế: Left 4 Dead 2
Trong đoạn video cho thấy bản chất của trò chơi, nhân vật được đại diện và thông tin thú vị khác về các trò chơi. Nhân vật trong những năm trai này là quarterback của đội bóng đá của trường đại học của mình, nhưng sau khi nhận được một chấn thương đầu gối chấm dứt sự nghiệp của mình. Hiện nay, ông làm việc như một giáo viên giáo dục thể chất trong trường học và đã xa hình dạng tốt. Đối với nhiều thành công, cô được thăng tới và gửi đến Savannah, cô đã có để viết một bài viết về sự kỳ lạ đó bắt đầu xảy ra trong thị trấn.
  • Nhiễm - nó không chỉ là những người bình thường, những người đã bị nhiễm virus, mà còn các nhân vật khác. Bộ sưu tập - một chế độ với các quy tắc tương tự như chế độ Battle, nhưng nó, bạn sẽ cần phải thu thập lon.
  •  

    Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa