IL-2 Sturmovik

Tên thay thế: IL-2 Sturmovik
Sự chú ý của bạn sẽ được cung cấp video khác nhau mà tiết lộ các tính năng cơ bản của trò chơi và các tính năng khác.

Passage của các sự kiện trong game IL-2 Sturmovik sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mà phía bạn lựa chọn, và làm thế nào máy bay sẽ hoạt động.

Các trò chơi cũng có một trình soạn thảo nhiệm vụ đặc biệt mà bạn có thể tạo ra nhiệm vụ của riêng bạn.

Tất cả các thiết bị trong các trò chơi được thiết kế để trình bày các bản vẽ, cũng đưa ra một bức tranh thực tế của tổng số.

IL-2 Sturmovik cung cấp cho bạn một chế độ chơi mạng mà bạn có thể kết hợp lên đến 80 người trên bầu trời. Thay đổi được đặc trưng bởi: tăng số lượng máy bay và thiết bị quân sự khác, cảnh quan mới, đồ họa tốt hơn và các tính năng khác.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa