Heroes of Might and Magic V

Tên thay thế: HoMM 5
Như tất cả các series phát hành trước đó của các anh hùng trò chơi của Might and Magic Heroes V trò chơi là một phiên bản cập nhật của trò chơi theo lượt. Nhưng nói chung trước khi bạn bắt đầu chơi, bạn nên làm quen với việc tổ chức các trò chơi với đánh giá này và xem lại video trên Internet. Nhưng mọi thứ đang chuyển động trong một vũ trụ hoàn toàn mới với vùng lãnh thổ mới, tương ứng thẻ. Như trong phần thứ ba của Heroes of Might and Magic, Anh hùng Game 5 anh hùng không thể chết trong cuộc chiến, và nơi ông cần phải có quân đội của ông về những con quái vật, vì vậy phù hợp, và ngược lại. Anh hùng chỉ với cái chết của tất cả các chiến binh của mình rời sân và vào quán rượu, nơi nó có thể nhận được. Của họ trong Heroes 5 sáu đến tám bổ sung trở thành: Đặt hàng Thủ tục, Học viện Magic, Liên minh rừng, Inferno, Necropolis và League of Shadows. Đối với tất cả các phe phái tìm thấy chỉ có một số cấu trúc khác nhau, cũng như tất cả giống nhau.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa