Half-Life 2

Tên thay thế: Half-Life 2, Half Life 2, 2 Halfa

Trong Half-Life 2 hương có thể cung cấp các máy tính mà bạn chơi có các yêu cầu sau:

Half-Life 2 tập 2 bắt đầu phát triển sau khi Gordon và bạn bè của mình đã bị nổ tàu bị rơi.

Half Life 2 cho bạn biết lịch sử của nhân vật Gordon, người quyết định tấn công những con quái vật, lính nhảy dù và những kẻ thù khác.

Halfa 2 ném nhân vật của mình một số lượng đáng kinh ngạc của các bài kiểm tra, trong đó các đối thủ sau:

Game Half-Life 2 là hấp dẫn và một sự tiếp nối xứng đáng với phiên bản đầu tiên với bản cập nhật của bạn.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa