Half-Life 2

Tên thay thế: Half-Life 2, Half Life 2, 2 Halfa

Trong Half-Life 2 hương có thể cung cấp các máy tính mà bạn chơi có các yêu cầu sau:

Half-Life 2 tập 2 bắt đầu phát triển sau khi Gordon và bạn bè của mình đã bị nổ tàu bị rơi.

Half Life 2 cho bạn biết lịch sử của nhân vật Gordon, người quyết định tấn công những con quái vật, lính nhảy dù và những kẻ thù khác.

Halfa 2 ném nhân vật của mình một số lượng đáng kinh ngạc của các bài kiểm tra, trong đó các đối thủ sau:

Game Half-Life 2 là hấp dẫn và một sự tiếp nối xứng đáng với phiên bản đầu tiên với bản cập nhật của bạn.

 

Chơi cũng