GetAmped 2

Tên thay thế: GetAmped 2
Dự án sẽ nhắc nhở người dùng để chơi những năm 90 tuổi tốt. Bạn chờ đợi thú vị chiến đấu và nhiệm vụ thú vị. Bạn được vận chuyển đến tương lai, cụ thể là trong năm 2120. Trước tiên, bạn cần phải trải qua một khóa đào tạo, mà sẽ giúp để làm chủ những điều cơ bản của trò chơi. Sau khi hoàn thành "lái thử" GetAmped2 bắt đầu chơi khả năng đầy đủ.

- OS Windows (2K/XP/Vista/7);

- Xử lý Intel Pentium III 1. 2 GHz;

- DirectX 9 tương thích. 0 hoặc cao hơn;

- 256 MB RAM;

- Kết nối Internet của 128 kbps.

GetAmped 2 đăng ký chỉ mất một phút.

Ở đây cần phải nói rằng các đối thủ sẽ không thiếu. Các kho dự trữ vũ khí để giết đám đông những sinh vật thấp hèn. Bằng cách này, các vũ khí cần được lựa chọn phù hợp cho các anh hùng.

Thời điểm Pleasant là tùy anh hùng.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa