Galaxy on Fire 2 Full HD

Tên thay thế: Galaxy on Fire 2 Full HD

Yêu cầu hệ thống:

Bộ xử lý: Intel ® Core ™ 2 Duo 2. 2GHz hoặc nhanh hơn

RAM: 2GB

Video Card: 512 MB

Disk Space: 2 GB

Gameplay

Sứ mệnh

 

Chơi cũng