FIFA MANAGER 13

Tên thay thế: FIFA MANAGER 13
Trò chơi này được thiết kế cho các hệ điều hành khác nhau Windows.

Line trò chơi bóng đá chuyên nghiệp FIFA MANAGER 13 bạn có thể tải nó trên trang web chính thức của trò chơi hoặc trên bất kỳ trang web khác cung cấp khả năng này.

Để đăng ký diễn đàn FIFA MANAGER 13, bạn phải xác định:

1) địa chỉ e-mail của bạn.

Trò chơi có một phần đặc biệt mở ra trước mặt bạn:

2) Các mục tiêu của các cầu thủ;

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa