Far Cry 3

Tên thay thế: Far Cry 3
Nhưng không phải là một phần tiếp theo, bởi vì nó không có gì để làm với các phần trước, ngoại trừ các hành động đang xảy ra trong tất cả các trò chơi trên các hòn đảo, trong rừng rậm.

Chơi Far Cry 3 tỉnh táo trên đảo, mà đến phần còn lại với các anh em và bạn bè của mình. Nhưng không thành công bị rơi vào tay của bộ tộc cướp biển địa phương nổi loạn.

• Keith Ramsey;

• Daisy Lee;

Kết quả là, Far Cry 3 nhiệm vụ mà sẽ phát sinh theo cách của bạn sẽ được liên kết với việc đạt được các mục tiêu chính - giải phóng đảo từ cướp biển để giúp chống lại.

Trong trò chơi Far Cry 3 có thể chơi trong một số chế độ: chơi đơn, nhiều người và co-op. Một chế độ tương ứng nhiều liên quan đến đội của anh hùng cũng liên quan đến mạng.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa