F1 2013

Tên thay thế: F1 2013
F1 2013 - một trò chơi mà chỉ có xác nhận lý thuyết này. Như các nhà phát triển của dự án là một đội bóng nổi tiếng của Codemasters. Có lẽ các nhà phát triển, đã biết điều gì đó, không muốn đích thân kiểm tra xem chính xác của lý thuyết?

 

Chơi cũng