Chiến tranh thiên niên kỷ

Tên thay thế: Empire Wars of the Future, Empire Wars Wars

Hóa ra sao Hỏa không vô dụng như suy nghĩ trước đây.

Nhiều thập kỷ, các cuộc thám hiểm khoa học đã đến đây để lấy mẫu đất và cho các thí nghiệm khác. 1.

Main mục tiêu.

Mỗi người chơi biến thành một thực dân, người phải đối mặt với nhiều thử thách.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa