Domovyata

Tên thay thế: Domovyata
Trò chơi Domovyata là một trong những trò chơi phổ biến nhất mà bạn có thể chơi trong các mạng xã hội Vkontakte, bạn cùng lớp, vv Domovyata trò chơi trực tuyến dựa trên truyền thống của Nga cũ, cũng như các cơ sở văn hóa của cuộc sống làng quê. Trong trò chơi này, các nhân vật chính là Brownie, cũng như anh em họ đặc biệt của mình Baba Yaga. Trong các mạng xã hội bạn cùng lớp Domovyata Bạn có thể thu thập hoa mà bạn mang theo thức ăn và groshiki: Chơi trò chơi Domovyata bạn sẽ sử dụng một đặc biệt tiền tệ trong game gọi là Ruddy. Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức thu thập, ví dụ, để thu thập ếch, mao, búp bê, "ngà voi". Thường tiền được tính theo nhiệm vụ hoặc khi chuyển sang một cấp độ trò chơi mới.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa