Demon Slayer 3 New Era

Tên thay thế: Demon Sleer 3 New Era
Những người yêu thích các chiến lược có thể phát triển nền kinh tế và xây dựng một vương quốc, để tạo ra một đội quân và tham gia vào canh tác. Ai là kẻ xâm lăng và người tạo ra phụ thuộc hoàn toàn vào người chơi.
 

Chơi cũng