Sát thủ 3 kỷ nguyên mới

Tên thay thế: Demon Sleur 3 Kỷ nguyên mới
Những người yêu thích chiến lược có thể phát triển kinh tế và xây dựng một vương quốc, để tạo ra một đội quân và tham gia vào nông nghiệp. Ai là kẻ xâm lược và người tạo ra chỉ phụ thuộc vào người chơi.
 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa