Bình minh của Fantasy: Anh Wars

Tên thay thế: Bình minh của Fantasy: Anh Wars

Kể từ khi bình minh của Fantasy: Anh Wars Online là một trò chơi độc đáo, yêu cầu hệ thống không cao tự nhiên, cụ thể là:

• cho một thỏa thuận với các quy tắc của trò chơi và tham gia trò chơi thông tin và tin tức - đặt một dấu kiểm trong các hộp;

Chơi trò chơi trực tuyến Bình minh của Fantasy Bạn bắt đầu với một người lính mới làm quen đơn giản, và sau đó, nếu tốt để cố gắng trở thành một hoàng đế vĩ đại, có nhiệm vụ chính là cuộc chinh phục của thế giới, của cuộc sống, và tại cùng một cần thời gian để khéo léo bảo vệ pháo đài của mình.

Khi bạn tích cực phát triển tài sản của bạn, bạn có thể xây dựng doanh trại cho bộ binh và kỵ binh của quân đội trên lưng ngựa. Thuộc tính chỉ có thể tăng với sự hiện diện của điểm kỹ năng bạn nhận được, tương ứng, ở mức cao.

Trong Dawn of Fantasy: Anh Wars chơi thú vị, nhận ra bản chất của trò chơi, mỗi bạn sẽ tìm thấy cái gì đó là đặc biệt!

 

Chơi cũng