Company of Heroes 2

Tên thay thế: Company of Heroes 2

Tiếp tục được chờ đợi này của nhiều game thủ. Và sau đó, cuối cùng, Công ty trò chơi của Heroes 2 được giới thiệu cho người dân.

Bây giờ bạn sẽ có thể Company of Heroes 2 chơi sử dụng chiến dịch của Liên Xô đầy đủ. Nhân vật chính của dự án là tù nhân ngồi trong gulag Sliv Isakovitch. Và một số sự kiện được khôi phục lại theo hồi ký của mình.

Cần lưu ý rằng trò chơi không dành cho những kẻ yếu tim. Để thấy điều này trong người, bạn có thể xem đoạn video giới thiệu công ty của Heroes 2.

1. Người.

2. Nhiên liệu.

3. Đạn dược.

Để xem dự án cụ thể, chúng tôi đề nghị CoH 2 download.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa