Black Mirror 2

Tên thay thế: Black Mirror 2, đen gương 2

Bộ xử lý: Pentium 4/Athlon XP 1. 5 GHz

RAM: 512 MB

Video: 256 MB bộ nhớ

Disk Space: 6 GB

Nội dung

Gameplay

Adventure 2. 0

 

Chơi cũng