BlackShot

Tên thay thế: BlackShot

Trò chơi BlackShot Online sẽ đưa bạn trở lại trong thời gian khi thế giới sẽ ở trong tình trạng hỗn loạn, tất cả các nước sẽ chiến đấu cho các nguồn tài nguyên.

Để chơi BlackShot bạn cần cài đặt hệ thống sau đây của máy tính hoặc máy tính xách tay của bạn

11) Nếu bạn muốn nhận tin nhắn vào e-mail của bạn về những thay đổi trong các trò chơi, đặt một đánh dấu vào ô thích hợp.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa