Tên thay thế:

Nhân viên của bạn cần được quản lý, nhưng nếu bạn có thể phát triển một người quản lý có năng lực, người sẽ có thể đưa ra quyết định có trách nhiệm, thật tuyệt khi giúp bạn giải tỏa và giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu. Bạn có thể thay đổi mức lương của nhân viên tùy thuộc vào thành công của họ.

Đăng ký Tycoon giả lập sẽ là khởi đầu của tài chính cũ và nếu học tập chăm chỉ, chúng ta có thể học bài.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa