Battlefield 1942

Tên thay thế: Battlefield 1942
BF1942 có thể tải về chỉ dùng cho người lớn, nhưng đối với điều này, bạn cần phải cung cấp một ứng dụng trước.

Thông tin về các trò chơi Battlefield 1942 đánh giá cho thấy các tính năng chính của trò chơi: trò chơi, các lớp học trò chơi và các kỹ thuật mô tả. Sử dụng một chìa khoá, anh ta có thể sửa chữa một loạt các kỹ thuật và cũng có thể xoa dịu nổ và mìn chống tăng.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa