Assassins Creed: Revelations

Tên thay thế: Assassins Creed: Revelations

Game Assassins Creed: Revelations - phần cuối của một loạt các trò chơi mà nói về Ezio Auditore.

Nó được chia thành nhiều lĩnh vực chính:

Constantine.

Beyazid.

Imperial.

Galata.

Tuy nhiên, một phần nhỏ của trò chơi sẽ giúp bạn quay trở lại với làng cổ - Cappadocia.

Bây giờ họ sẽ được cấp cho người chơi một cách ngẫu nhiên. Đã được sửa đổi một chút và mở rộng phạm vi khả năng của nhân vật.

Nó cũng cần lưu ý rằng sự xuất hiện của Desmond đã trải qua một số thay đổi.

Danh hiệu này mang lại cho chủ sở hữu một số ưu đãi.

Tôi tin rằng, các trò chơi thực sự là giá trị nó!

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa