Assassins Creed 2

Tên thay thế: Assassins Creed 2
Tiếp tục này của dự án được đánh giá cao.

Xung quanh - thời kỳ Phục hưng và Thập tự chinh. Cha và các anh em của Ezio đã bị phản bội bởi một người bạn gia đình và bị treo cổ như là kết quả của các chi phí.

Assassins Creed 2 tải về giúp nhân vật chính để đáp ứng với nhiều cá nhân xuất sắc của thời gian.

Đã đọc tất cả những lợi ích của dự án có thể được xem xét để Assassins Creed 2 video trailer.

Để bắt đầu trò chơi, bạn sẽ cần phải tải về Assassin Creed 2 trên máy tính của bạn. Dự án hoàn toàn chuyển tải tất cả sự hùng vĩ và thời mô tả sang trọng. Chơi trong phần thứ hai của dự án được đánh giá cao, bạn có thể cảm thấy sự tự do thực sự.

Tuy nhiên, để chơi Assassins Creed 2 miễn phí và không thể lái xe với dự án bạn phải có được.

 

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa