Air Conflicts: Secret Wars

Tên thay thế: Air Conflicts: Secret Wars

Bộ xử lý: Intel Pentium 4 @ 1. 6 GHz / AMD Athlon XP 1600 +

RAM: 1 GB

Video: 256 MB

Disk Space: 4. 5 GB

Air Conflicts: Secret Wars - một trong những phần của trò chơi điện tử hàng không nổi tiếng có độ dốc nhỏ trong vòng cấm địa. Trò chơi Air Conflicts: Secret Wars và nhân vật chính đáng ngạc nhiên, hay đúng hơn là nhân vật nữ chính.

Các chiến dịch chơi đơn

Quản lý

 

Chơi cũng