Trò chơi trực tuyến MMORPG bay

Trường phi công và phi hành gia đã mở. Nó đủ mong muốn trở thành một kiểm lâm dũng cảm cách rộng vũ trụ hoặc trên các máy bay chiến đấu trong một trong những cuộc chiến tranh để tiêu diệt kẻ thù. Fantastic trận chiến của tương lai thu hút mê hoặc. Bay Trò chơi trực tuyến MMORPG có sẵn miễn phí, và bất cứ ai có thể chơi theo hướng này. Chọn bất kỳ độ tuổi và loại thiết bị bay, để cánh tay phương tiện sẵn có, nghiên cứu các bài đọc và để trời sẽ là ngôi nhà thứ hai của bạn. Từ trò chơi nhiều người về tàu không gian, máy bay và trực thăng là ngoạn.