trò chơi Masha và Gấu: Ăn cắp mật ong online

trò chơi Masha and the Bear: Steal honey

Masha và Gấu: Ăn cắp mật ong (Masha and the Bear: Steal honey):

Mischievous Masha đã không cung cấp cho phần còn lại để chịu đựng. Lần này, cô quyết định bất cứ điều gì đã chọn anh ta tất cả các mật ong, mà ông ở cửa hàng cho mùa đông. Bé này chạy quanh trường để các lọ for grabs vào sự trợ giúp mà con gấu tự gây ra. Đó chỉ là, không có thời gian này Hustler Cô bé cố gắng để lấy? Một niềm vui và đầy khiêu khích Masha đã sẵn sàng peretaskat toàn bộ cổ phần của nhà ngọt ngào, để lại con gấu với bất cứ điều gì!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa