trò chơi Tankomania online

trò chơi Tankomania

Tankomania (Tankomania):

Chúng tôi mời bạn trở thành một thành viên của phi hành đoàn của chúng tôi, những người đang gửi đến nhiệm vụ đặc biệt để tiêu diệt kẻ thù và các tòa nhà lò phản ứng khác nhau! Bạn sẽ lái xe một chiếc xe tăng mà sẽ đi rất tốt và anh thậm chí sẽ giáp năng lượng có thể giúp anh ta trong thời điểm khó khăn! Khi bạn bắt đầu một công việc, hãy cẩn thận rằng kẻ thù sẽ kỹ thuật gây ra ít thiệt hại cho bạn, và sau đó bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu của một toàn bộ!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa