trò chơi Trơn Breakout online

trò chơi Slippery Breakout

Trơn Breakout (Slippery Breakout):

Trò chơi tuyệt vời Arkanoid với nhiều khối màu và đập chúng với quả bóng thép mời bạn trải nghiệm quản lý và cố gắng để kiếm được số điểm tối đa cho viên gạch hoàn toàn bị loại từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Là để xóa tất cả những viên gạch từ lần đầu tiên, răng sẽ không cho mọi người. Nhưng nếu bạn có đủ thời gian để chơi, bạn sẽ có thể hiển thị các kết quả tốt nhất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa