trò chơi Cờ của thế giới online

trò chơi Flags of the World

Cờ của thế giới (Flags of the World):

Đây là một trò chơi tuyệt vời mà sẽ dạy cho bạn rất nhiều. Đầu tiên của tất cả các bạn sẽ cần phải cố gắng càng sớm càng tốt để giải quyết những lá cờ toàn thế giới. Bởi vì trò chơi này có một chức năng học tập, nó là hoàn hảo cho tất cả mọi người. Như các game thủ nhỏ tuổi nhất của chúng tôi, những người cần phải biết tất cả, và những người lớn tuổi có thể giữ nhắc nhở. Các trò chơi sẽ quay trong một vòng tròn rất nhiều lá cờ khác nhau ở trung tâm của vòng tròn này, sẽ là tiêu đề. Bạn phải chọn anh ta cho lá cờ tương ứng không phải là một đoạn dài của thời gian. Chúc may mắn cho bạn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa