trò chơi Brian Simpson online

trò chơi Brian Simpson

Brian Simpson (Brian Simpson):

Bao nhiêu hình ảnh bạn có thời gian để nhớ trong năm giây? Kiểm tra chính mình và chơi các trò chơi trí nhớ Sipmsonami. Ghi nhớ vị trí của hình ảnh, và sau đó mở chúng trong cặp. Trò chơi này giúp bạn đào tạo bộ nhớ hình ảnh tốt của bạn, và nó luôn luôn có ích.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa