trò chơi Sự khác biệt Fizizi online

trò chơi Fizizi Differences

Sự khác biệt Fizizi (Fizizi Differences):

Bạn sẽ thấy mình ở một nơi rất thú vị - đó là một công viên, nơi tổ chức một loạt các con số khủng long khổng lồ từ kỷ Jura. Chúng được làm một cách cẩn thận để ngay từ cái nhìn đầu tiên rất khó để tin rằng họ là không thực tế, và có thể thực? Kiểm tra bằng cách tìm sự khác biệt giữa các cặp hình ảnh.