trò chơi Snake

Con rắn (Snake):

Săn cho thực phẩm tiếp tục và con rắn phản ứng vẫn không thể quản lý để đạt được mục tiêu của họ. Bạn có thể theo kịp với các đối tượng chuyển động nhanh và chỉ đạo đúng hướng? Thì đây là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra khả năng của mình. Với con trỏ cơ động dần dần chọn lên các chấm màu vàng, và không chạm vào các lĩnh vực.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa