trò chơi Bleach vs Naruto online

trò chơi Bleach vs Naruto

Bleach vs Naruto (Bleach vs Naruto):

Trong cuộc đấu tranh của chúng tôi hội tụ khi hai nhân vật nổi tiếng: Bleach và Naruto. Bạn sẽ phải chiến đấu ở mặt bên của Bleach và Naruto sẽ tạo ra nhiều dòng vô tính và sẽ tấn công nhân vật của bạn toàn bộ các đơn vị. Hãy cẩn thận của các cuộc tấn công của mình, tích lũy năng lượng để sử dụng phép thuật. Mũi tên - đi bộ, không gian - tấn công.