trò chơi Xấu SpongeBob online

trò chơi Bad SpongeBob

Xấu SpongeBob (Bad SpongeBob):

Đối với cư dân của cơn bão biển không còn là hiếm khi xảy ra bởi vì bất kỳ cư dân của đáy biển luôn sẵn sàng để đối phó với những trò hề của các yếu tố hoành hành. Đây chỉ là một miếng bọt biển Bob nặng rơi vào trường hợp như vậy, bởi vì nó nặng ít hơn và loại cá nhỏ ở âu châu có thể rửa sóng. Vì vậy, thời gian này SpongeBob đã mang lại Thiên Chúa biết mà! Giúp các chàng để xây dựng chiếc xe và đi về nhà.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa