trò chơi Speedrunner online

trò chơi Speedrunner

Speedrunner (Speedrunner):

Bạn có nghĩ rằng siêu anh hùng được sinh ra? Không có họ và để mặc tiêu đề đó phải tiếp xúc với đào tạo hàng ngày cơ thể của bạn. Nếu bạn không thể chạy nhanh, siêu anh hùng của bạn sẽ không hoạt động. Anh hùng của chúng tôi chạy hoàn hảo, giúp anh ta trong thời gian quy định để đạt được vị trí mong muốn và tháo gỡ bom.