trò chơi Tàu ánh sáng online

trò chơi Light Ship

Tàu ánh sáng (Light Ship):

Công đoàn phát động tấn công của tàu nước ngoài. Bạn khí cầu là một đối một với toàn bộ hạm đội trên dòng này. Nhiệm vụ của bạn - để tồn tại và không bỏ lỡ bất kỳ vật thể bay. Bắn tàu va chạm với một không gian hoặc một con chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa