trò chơi Thợ cạo online

trò chơi Hair Salon

Thợ cạo (Hair Salon):

Đó là thời gian để học một nghề thợ cắt tóc mới. Để làm điều này, bạn phải cắt giảm khách hàng của bạn. mà là đã ở trước mặt bạn trong ghế. Thay vào đó, lấy tay ​​kéo và một chiếc lược, tạo ra một kiểu tóc chính xác những gì cô gái dễ thương này muốn. Liên lạc cuối cùng sẽ là một trang trí đẹp có thể được đặt trong tóc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa