trò chơi Stickman and weapons

Gậy và vũ khí (Stickman and weapons):

Hôm nay chúng ta cho những gì sẽ bảo vệ bạn trong cuộc sống thực, và cho những gì bạn đã không xảy ra tình huống xấu, dạy cho bạn để đối phó với một vũ khí thực sự. Đối với điều này, bạn sẽ cần phải làm việc khá khó khăn. Sau khi tất cả, trong tay của bạn sẽ có các loại vũ khí. Này súng thông thường hoặc cùng một máy. Tỉ suất lợi nhuận họ đã rất cao. Vậy nên, tách, và bạn có thể làm điều đó. Quan trọng nhất là không ngại làm phát súng đầu tiên! Với điểm màu đỏ, bạn có thể nhằm mục đích tốt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa