trò chơi Bit lao online

trò chơi Bit Break

Bit lao (Bit Break):

Đơn giản arkanoyd đèn flash, nơi bạn có để đánh bại bóng và né tránh các mảnh vỡ rơi xuống của khối bị phá vỡ. Sau mỗi cấp độ bạn có cơ hội để mua phụ kiện cho bóng và nền tảng, đẩy bóng. Các khối hơn sẽ phá vỡ cho mỗi cấp độ, nhanh hơn bạn có được bóng và tối đa hóa nền tảng này.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa