trò chơi QWOP online

trò chơi QWOP

QWOP (QWOP):

Các vận động viên đang nghỉ giải lao, và họ có thể đến với sự trợ giúp của một người nộm bình thường, có thể được huấn luyện để di chuyển xung quanh lĩnh vực này. Nhiệm vụ của bạn là rất đơn giản để khắc phục bằng bất kỳ phương tiện đường dài có thể. Nếu bạn bị mất kiểm soát, bạn chỉ đơn giản là rơi xuống và không thể di chuyển. Kiểm soát vận động viên chạy thực hiện bằng cách sử dụng bốn phím trên bàn phím Q, W, O, P. Hãy bắt đầu!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa