trò chơi Khuôn dân thấy đua online

trò chơi Jig saw racing

Khuôn dân thấy đua (Jig saw racing):

Xe trái đường để giành chiến thắng cuộc đua, nhưng trên lần lượt đầu tiên rơi vào hố. Hóa ra là các tuyến đường không được hoàn thành, nhưng không có thời gian để chờ đợi, bạn cần phải hoàn thành con đường trong cuộc đua. Trong khi máy vẫn chưa đạt đến khu vực chưa hoàn thành, thấy nó ở dưới cùng của bảng điều khiển, và khôi phục lại với con chuột.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa