trò chơi Thousand Years Of Death online

trò chơi Thousand Years Of Death

Thousand Years Of Death (Thousand Years Of Death):

Chọn bạn một trong những anh hùng của bộ truyện tranh nổi tiếng "Naruto" và tham gia vào cuộc chiến với kẻ thù lâu năm của bạn. Chỉ bạn sẽ không chiến đấu trong một vụ ẩu đả, và "đá-giấy-kéo." Người chiến thắng anh hùng kẻ bại trận sẽ có thể làm một số crap khó chịu!